Uzzini vairāk

Par EUROSTUDENT

EUROSTUDENT projekta mērķis ir iegūt starptautiski salīdzināmus datus par dažādiem augstākās izglītības iestādēs studējošo dzīves apstākļiem. Tā uzmanības centrā ir studentu sociāli-ekonomiskā situācija, taču uzmanība tiek pievērsta arī īslaicīgas starptautiskas mobilitātes jautājumiem. Lai nodrošinātu datu augstu kvalitāti un iespējas veikt drošticamu salīdzinošu analīzi, EUROSTUDENT vadības struktūra ir centralizēta, taču tā ietver spēcīgu nacionālo partneru tīklu.

Latviju nacionālajā līmenī pārstāv Izglītības un zinātnes ministrija (IZM).

Pētījuma detalizētus agregētus datus par katru no dalībvalstīm varat jebkurā brīdī atrast Rezultātu datubāzē. Vietne sniedz iespēju ērti izvēlēties vienu vai vairākas valstis un aplūkot interesējošos rādītājus tabulu un grafiku formā.

Daudzās pētījuma dalībvalstīs pēc katra pētījuma posma tiek sagatavoti daudzveidīgi ziņojumi un pārskati par dažādiem studentu dzīves aspektiem — aicinām ieskatīties Publikāciju katalogā.

Zemāk apkopojām dažādus informācijas resursus par projekta rezultātiem vairāku gadu garumā.

EUROSTUDENT VI

Latvijas nacionālā pētījuma pārskats DOI (PDF latviešu valodā).

EUROSTUDENT V

Latvijas nacionālā pētījuma pārskats DOI (PDF latviešu valodā).

Starptautiskās analīzes galveno atziņu kopsavilkumss (PDF angļu valodā).

EUROSTUDENT IV

Starptautiskās analīzes galveno atziņu kopsavilkums (PDF angļu valodā).

EUROSTUDENT III

Starptautiskās analīzes galveno atziņu kopsavilkums (PDF angļu valodā).

EUROSTUDENT II

Starptautiskais pārskats (PDF angļu valodā).

Vairāk par projektu