Uzzini vairāk

Kāpēc piedalīties

  • Dalieties ar savu pieredzi — par daudziem studentu ikdienas dzīves aspektiem var uzzināt tikai tieši no viņiem pašiem.
  • Ietekmējiet lēmumus — Jūsu atbildes palīdz labāk novērtēt, kādi atbalsta mehānismi vai izmaiņas augstākās izglītības sistēmā būtu nepieciešamas.
  • Pievienojietes citu studentu balsij — pētījums ir starptautisks un, pateicoties vienotai metodoloģijai, parāda, kā studentu dzīve Latvijā atšķiras vai līdzinās situācijai citās Eiropas valstīs. Tas dod unikālu ieskatu politikas veidotājiem ES līmenī.
  • Atbalstiet zinātni — Aptaujas dati būs pieejami profesionāliem zinātniekiem padziļinātai izpētei. Jebkurš interesents var interaktīvi izpētīt aptaujas datus tiešsaistes rīkā.
  • Laimējiet ikdienā noderīgas balvas 🎁